Login: Hasło:
pomoc pomoc

Porada aktualna na dzień 01-06-2016*

*Zmieniła się podstawa prawna, ale zmiana nie wpływa na aktualność porady.

Potrącenie komornicze z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Na pracowniku ciążą tytuły wykonawcze z Urzędu Skarbowego i od komornika. Od listopada pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym po którym nie zjawił się w pracy. Z dniem 21 stycznia został zwolniony dyscyplinarnie. Za styczeń ma wyliczony ekwiwalent za urlop. Czy obowiązuje tutaj zasada że pracownik musi otrzymać kwotę w wysokości pensji minimalnej? Czy całość mam przesłać na realizację tytułu wykonawczego? Czy mogę z tego potrącić kwotę wypłaconego ekwiwalentu za obuwie wypłacanego na okres w którym nie pracuje, oraz składki na ubezpieczenie OC? Mamy zgodę pracownika na dokonywanie potrąceń.

(...)


Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 INFOR PL S.A.

do góry
do góry